Regulamin konkursu

Regulamin:

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy: „Geek on Rails”, „Dlaczego chcę zacząć biegać?” i “Marszobiegiem po Bezdrożach” przeprowadzone w okresie od 08.05.2012r. – 03.06.2012r. zwane dalej konkursem.

2. Organizatorem konkursu jest HELION.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Kościuszki 1C; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389545; NIP 631-263-62-54, REGON: 241989027.

3. Uczestnikami konkursu mogą zostać wszystkie osoby, które w okresie trwania konkursu na adres e-mail: dobiegu@dobiegu.pl prześlą odpowiedzi na pytania konkursowe w tytule wpisując nazwę konkursu, w którym biorą udział, tj.: „Geek on Rails”, „Dlaczego chcę zacząć biegać?” lub “Marszobiegiem po Bezdrożach ”

4. Spośród uczestników konkursu „Dlaczego chcę zacząć biegać?” i “Marszobiegiem po Bezdrożach” komisja wybierze autora najciekawszych wypowiedzi. W przypadku konkursu „Geek on Rails” komisja wskaże laureata na podstawie przesłanych screenów i udostępnionych tras.

  • Nagrodą w każdym konkursie są wybrane przez Laureata książki Wydawnictwa Helion o wartości maksimum 150 zł

5. Wybór Laureatów nastąpi do dnia 15.06.2012r. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców.

6. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 15.06.2012r

7. Nagrody w postaci książek zostaną przekazane za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od daty podania przez Zwycięzcę adresu odbioru przesyłki.

8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Treść regulaminu może ulec zmianie.

9. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

10. Pracownicy firmy Helion SA oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.

11. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 08.05.2012r.

15. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii do biegu. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz