Konkurs Jesienne Motywacje Biegowe

Jesień nie zawsze sprzyja wyjściu na trening. Dzień jest krótki, robi się coraz zimniej, często pada deszcz. Dlatego też mamy dla Was zabawę, która pomoże nam wspólnie motywować się do treningu jesienną porą.

Żeby wziąć udział w naszej zabawie i wygrać 2 nasze biegowe książki należy:

1) Polubić zdjęcie konkursowe
2) W odpowiedzi na komentarz pod zdjęciem należy umieścić coś to Was motywuje do treningu. Może to być jakiś cytat, zdjęcie, piosenka itp. Wszystkie pomysły mile widziane :)
3) Śledzić nasz profil w dniu rozwiązania konkursu, kiedy ogłosimy zwycięzców!

Wśród osób, które umieszczą komentarz pod naszym zdjęciem o którym mowa  powyższym punkcie, wybierzemy 3 osoby, których pomysł na motywacje podobał nam się najbardziej.
Konkurs trwa od dn. 02.11.2016 r do końca dn. 21.11.2016 r .

CZEKAMY NA WASZE KOMENTARZE!!!

POWODZENIA!!!

***********************

Regulamin konkursu “JESIENNE  MOTYWACJE BIEGOWE”
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs: “ JESIENNE BIEGANIE W TERENIE” przeprowadzony w okresie 02.11.2016 r – 21.11.2016 ., zwany dalej konkursem.

2. Organizatorem konkursu jest HELION SA z siedzibą w Gliwicach, ul . Kościuszki 1C; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121256; NIP 631-020-02-68; REGON: 271070648.

3. Uczestnikami konkursu mogą zostać wszystkie osoby, które w okresie trwania konkursu

a)      polubią pierwszy post konkursowy na profilu http://facebook.com/dobieguPL

b)      W odpowiedzi na komentarz pod zdjęciem umieszczą motywujący post do biegania.

4. Spośród uczestników konkursu komisja w składzie:
a) Agnieszka Majka
b) Natalia Tomasiak
c) Grzegorz Schwarz
wybierze 3  zgłoszenia, które będą zawierać najciekawszą odpowiedź

5. Nagrodami w konkursie są:

-         2 książki o tematyce biegowej wydawnictwa Helion dla 2 osób

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania najciekawszej odpowiedzi na stronach internetowych http://dobiegu.pl oraz http://www.facebook.com/DobieguPL i z podaniem imienia i nazwiska lub pseudonimu autora.

8. Wybór zwycięzcy nastąpi do dnia 03.10.2015 r. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Zostanie ogłoszona na profilu http://facebook.com/dobieguPL. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców.

9. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest przesłać swoje dane na adres mailowy dobiegu@dobiegu.pl

10. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres wskazany przez zwycięzcę w terminie 14 dni roboczych od momentu uzyskania przez Organizatora właściwego adresu wysyłki nagrody.

11. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Treść regulaminu dostępna jest pod adresem http://dobiegu.pl/2016/11/konkurs-jesienne-motywacje-biegowe/

12. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

13. Pracownicy firmy Helion SA oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.

14. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 02.11.2016 r.

16. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii do biegu. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz